آخرین اخبار
مراسم کلنگ زنی بیمارستان تخصصی انکولوژی ناظران در روز سه شنبه 94/3/12 با حضور وزیر محترم کشور و استاندار محترم و معاونین ایشان در محل بیمارستان، صورت پذیرفت. این مراسم از ساعت 5 آغاز گردید و با سخنانی از مدیرعامل انجمن ح......در حال انجام عملیات لطفا منتظر بمانید