گالری تصاویر
 • مراسم کلنگ زنی بیمارستان 12 خرداد 94
 • خرداد 94
 • تیر 94
 • مرداد 94
 • شهریور 94
 • مهر 94
 • آبان 94
 • آذر 94
 • دی 94
 • بهمن 94
 • اسفند 94
 • فروردین 95
 • اردیبهشت 95
 • تیر 95
 • جشن پایان بتن ریزی مرداد 1395
 • شهريور 95
 • مهر 95
 • آبان 95
 • آذر 95
 • دی 95
 • بهمن 95
 • اسفندماه 95
 • جشن ولادت امیرالمومنین (ع)
 • جشن 27 اردیبهشت 96
 • خرداد 96
 • تیر 96
 • مهر 96


...در حال انجام عملیات لطفا منتظر بمانید