هیئت مدیره
 • غلامرضا بهزادیان - رئیس هیئت مدیره انجمن
 • حمید مستشاری - نایب رئیس هیئت مدیره
 • اصغر افراسیابی گرگانی - مدیرعامل
 • احمد کمال الدینی - خزانه دار
 • فرامرز یغمایی - عضو هیئت مدیره
 • محمدرضا حسین زاده ملکی - عضو هیئت مدیره
 • غلامحسین نوفرستی - عضو هیئت مدیره
 • ذبیح الله دانشور علی زادگان - عضو هیئت مدیره
 • علیرضا وارسته اول - عضو هیئت مدیره
 • سیداحمد سادات مادرشاهی - عضو هیئت مدیره
 • بهروز دانشور علی زاده گان - عضو هیئت مدیره
 • مؤسسه حسابرسی رایمند امین - بازرس اصلی
 • سعید عرفانی - بازرس علی البدل


...در حال انجام عملیات لطفا منتظر بمانید